Pendidikan

Jenjang Pendidikan

Jenjang pendidikan di Ma'had ini adalah sebagai berikut:

  1. Ma'had kelas I-III yang sekaligus mengenyam pendidikan SMP.
  2. Ma'had kelas Takhassus (Bagi Tamatan SLTP/MTs).
  3. Ma'had kelas IV-VI yang sekaligus mengenyam pendidikan MA.

Kurikulum dan Program Pendidikan

Kegiatan Pengembangan Diri

Dewan Pengajar

Tenaga Pendidik/Staf Pengajar Alumni PT Timur Tengah (Universitas Al Azhar Cairo Mesir, Universitas Islam Madinah), Alumni Perguruan Tinggi Dalam Negeri maupun Alumni Ma'had Lainnya.

Daftar Pengajar

No. Nama
1. Umar Fanani, B.A
2. Imam Mudzakkir, Lc.
3. Drs. Suwadi
4. Drs. Syafruddin Mujiyono, MMPd
5. Ma'ruf Abdul Jalil
6. Mughni Musa, Lc. M.Ag.
7. A. Khairul Anam, Lc.
8. Untung Rifa'i, S.Pd.
9. Drs. Moh. Misdin
10. Zubaidi ZA, S.Pd.I
11. M. Arrahman, S.Pd.
12. Nur Hidayat, S.Pd.
13. Muhammad Azhari, Lc.
14. Muhari, S.Pd.I
15. Muslich Wachid, S.Pd.I
16. Mudhar, S.Pd.
17. Moh. Zainal, S.Pd.
18. Kurniawan Lesmananto, S.Pd.
19. Nurul Fuadi, S.ST.
20. Ach. Zainuri, SE
21. Imam Wahyudi, S.Pd.
22. Nur Mukhlis, S.Pd.I.
23. Moh. Yusuf, S.Pd.
24. Baabullah, M.Pd.I
25. Imam Hasanuddin, Lc., M.Th.I.
26. Dadang Fernady, S.Pd.I
27. Ikrom Shaliadi, Lc.
28. Ahmad Sudi Muliadi, S.Pd.
29. Imam Wahyudi, Lc.
30. Moh. Hodri, Lc.
31. Bopel Wasianto, Lc., M.Th.I
32. Haris Anwari, S.Pd.
33. Jalu Nayantaka, S.Psi.
34. Ruhul Wahyuni
35. Dra. Al Fatihah
36. Rizqiyah
37. Rahmanisyah, S.H.I
38. Nurbayanti M. Nasir, Lc.
39. Mariatul Jannah, S.Pd.
40. Eka Prasetya Rini, S.Si.
41. Diah Wulansari, S.Pd.
42. Siti Wahidah, Lc.
43. Kiki Laili, S.H.I, S.Pd.
44. Fitriyana, Lc.
45. Shofie Mumtahanah, S.Pd.I
46. Alifah Fahmi, S.Pd.
47. Sakinatun Nufus, S.Pd.
58. Muallimatus Sholihah, M.Pd.
59. Lailatul Aisyah